Branş Derslerimiz - İngilizce & Almanca

İngilizce & Almanca

Anaokulu eğitim-öğretimi, dil kazanımının büyük ölçüde belirlendiği bir zaman dilimidir. Bu süreçte, dil öğrenimi çok kolay sağlanır. Doğal olarak edinilen bilgiler, uygulama ve tekrarlarla pekiştirilir.Anaokulumuzda, haftalık 8-10 ders saatini kapsayan İngilizce eğitimi verilmektedir. Yaş grubuna yönelik oyun yöntemiyle verilen derslerde öğrenciler, bir yandan İngilizcede temel kavramları öğrenirken diğer yandan da İngilizce öğretmeni rehberliğinde iletişim becerilerini geliştirirler.İngilizcenin eğlenceli ortamlarda yaşanarak öğrenilmesi kalıcı olma özelliğini pekiştirmektedir. İngilizce derslerimizde, konulara uygun mekanlarda, çocuklarımızın pratiklerini geliştirici yöntemler uygulanmaktadır.

İNGİLİZCE ALMANCA ÖĞRETMENİMİZ;NATİVE  ÖĞRETMENDİR.

ÖĞRENME BİÇİMLERİNE GÖRE EĞİTİM,KELİME ÖĞRETİMİNDE MEGA HAFIZA,UYGULAMALI CAMBRİDGE BİLGİSAYAR PROGRAMI,YABANCI KAYNAK KİTAPLAR VE FLAHS CARDLARLA EĞİTİM SÜRECİ SÜRDÜRÜLMEKTEDİR.

İngilizce & Almanca