Branş Derslerimiz - Müzik

Müzik

Müzik evrensel bir dildir ve çocuklarımız, söz konusu müzik olduğunda normal şartlarda en küçük dış etkenle dağılan dikkatlerini en üst düzeyde toplamayı başarmaktadır. Bu yüzden müzik, onların duygusal zekâlarının, ritim duygularının, birlikte hareket edebilme becerilerinin geliştirilmesinde çok etkili bir şekilde kullanılabilir. Ayrıca müzik derslerine destek sağlamak amacıyla verdiğimiz “orff” eğitiminde öğrenciler el, göz, ayak, baş gibi vücut organları arasında koordinasyon kurmayı öğrenirken belirli hareketleri denge içinde yürütebilme becerisi de kazanmaktadırlar.

MÜZİK ÖĞRETMENİMİZ;

AHMET CAN ÇAKAL (MÜZİK ABİMİZ) :GİTAR,YAN FLÜT,PİYANO,ORG eşliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Müzik