Branş Derslerimiz - Yaratıcı Drama

Yaratıcı Drama

"Yaratıcı Drama" çocukların yaşantı yoluyla öğrenmelerini sağlamak, hayal güçlerini ve yaratıcılıklarını desteklemek, çocuğun yaparak yaşayarak öğrenmesini sağlamak için kullanılan ve doğaçlama, rol oynama gibi tekniklerden faydalanan bir sanat dalı ve etkili bir eğitim yöntemidir. Öğrenciler drama ile gelecekte yaşayacakları rolleri, karşılaşacakları olaylar karşısında nasıl davranmaları gerektiğini yaşayarak öğrenirler.Çocuklarımızın kendilerini ifade edebilmeleri, beden dilini iyi kullanabilmeleri, grup arkadaşları ile uyum içinde çalışabilmeleri, yaratıcılıklarını geliştirebilmeleri de "Yaratıcı Drama" etkinliklerindeki diğer önemli amaçlarımız içerisindedir.

Yaratıcı Drama